Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

12 august 2020

 • EUs återhämtningsfond – videoinspelning

  Videoinspelningen från vårt zoomseminarium den 15 juli (2020) finns nu tillgänglig på YouTube och Google Drive. .

 • EUs återhämtningsfond – Zoomseminarium

  Inbjudan till Zoomseminarium onsdagen 15/7 kl 16-17.30 om EUs återhämtningsfond.

  Diskussionen inleds av Daniel Tarschys, Lars Anell, Leif Pagrotsky och Susanne Ackum. Moderator är Eva Nisser.

  Välkommen med anmälan.

 • Debatt om EUs krispaket

  I debatten om EU-kommissionens stora krispaket om hela 750 miljarder euro som skall lånas upp, har Lars Anell i SvD påpekat de problem som följer med förslaget och fått mothugg från chefen för EU-kommissionen i Sverige. Anell avslutar sitt genmäle till EU-kommissionens inlägg med orden: ”De beslut medlemsstaterna nu förväntas fatta för att genomföra kommissionens förslag skapar ett bastant prejudikat som den erkänt aktivistiska EU-domstolen kan utnyttja. Den har tidigare grundat ställningstaganden på allmänna uttalanden och det finns möjligheter för medlemsstaterna att fatta enhälliga beslut även om det saknas uttryckligt stöd i fördraget.”

  Länkar till debattinläggen finns nedan tillsammans med Leif Pagrotskys debattinlägg i denna fråga från slutet av maj 2020.

 • Remissvar

  Forum för EU-debatt har givits möjlighet att ge ett remissvar angående den offentliga utredningen om EUs bankunion och ett eventuellt svenskt deltagande i denna – Sverige och bankunionen (SOU 2019:52).

  Forum för EU-debatt anser att nackdelarna med ett svenskt deltagande i EU:s bankunion klart överväger fördelarna. Vi rekommenderar därför att Sverige säger nej till ett medlemskap.

 • EUs politik i en turbulent omvärld

  Den nyvalda EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande politiskt program för sin femåriga mandatperiod. Kommissionen kommer söka stöd i parlament och ministerråd för sina förslag beträffande bl a klimat-, migrations- och demokratifrågor, utrikes- och försvarspolitik samt eurosamarbete. Samtidigt har den politiska turbulensen kring ett flertal frågor ökat inom ett antal av EUs medlemsländer liksom mellan de stora länderna i världen. Lägg därtill att Storbritannien kan vara på väg ut ur EU – Brexit. Hur kommer det framtida samarbetet inom EU att se ut och hur kommer det påverkas av den ökande politiska turbulensen?

  Kring denna problematik samtalar Annika Ström Melin och Leif Pagrotsky. Samtalet modereras av Michael Sohlman.

  Tid och plats: måndagen den 28 oktober, 2019, 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm.

  Välkomna!

 • EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt – videoinspelning

  Inspelningen från seminariet den 14, 2019, mars finns tillgänglig på Youtube.

 • EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt

  Två politikområden som sticker ut och som kanske är av fundamentalt intresse för Sverige inför parlamentsvalet till EU är den s k Sociala Pelaren och EU-kommissionens förslag om beskattningsrätt för EU. Sociala Pelaren syftar till att harmonisera delar av social- och arbetsmarknadspolitiken inom EU. Beträffande skattepolitiken föreligger förslag om att övergå från nuvarande vetorätt för medlemsländerna till majoritetsbeslut.

  I panelen ingår Sara Skyttedal (KD) och Evin Incir (S), båda kandidater till Europaparlamentet, Monika Arvidsson, LO, samt Nils Karlsson, Ratio. Sara Skyttedal har med kort varsel tackat ja till att ersätta tidigare vidtalade Tomas Tobé som tvingats lämna återbud.

  Välkomna torsdagen 14 mars, 2019, till en diskussion kring dessa frågor i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm, kl 18.00.

 • Sverige, euron och bankunionen – videoinspelningen

  Inspelningen från seminariet den 6 november 2018 finns tillgänglig på Youtube.

 • Sverige, euron och bankunionen

  Stefan de Vylder presenterar sin rapport, tisdagen den 6 november 2018, som analyserar hur den europeiska monetära unionen kan utvecklas och hur detta kan påverka länder som i likhet med Sverige står utanför valutaunionen.

  Rapporten diskuteras av en panel med deltagande av Max Andersson (EU-parlamentariker, MP), Tina Acketoft (riksdagsledamot L) och Annika Winsth (chefekonom Nordea). Anne-Marie Pålsson (Forum för EU-debatt) är moderator.

  Tid och plats: Tisdagen den 6 november, kL 16-17:30; Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm.

  Seminariet är ett samarrangemang med De Gröna – Europeiska fria alliansen

  Mingel efter seminariets slut. Välkomna!

 • Sverige och EUs framtid

  Under senaste året har ett antal förslag om EUs framtida vägval presenterats. EU-kommissionen har kommit med förslag om en utvecklad finanspolitisk union. För närvarande pågår förhandlingar mellan president Macron och förbundskansler ​Merkel​ om EUs framtida inriktning där meningsskiljaktigheter föreligger.

  För att få en diskussion om Sveriges hållning visavi EUs framtida utveckling har vi bjudit in gruppledarna i EU-nämnden för Socialdemokraterna resp Moderaterna: riksdagsledamöterna Marie Granlund (s) och Karin Enström (m). Granlund och Enström kommer att presentera och diskutera resp partis ståndpunkter beträffande det framtida EUs utformning och hur Sverige bör förhålla sig till dessa planer och förändringar.

  Välkomna! ABF Sveavägen 41, Stockholm, tisdagen 8 maj 18:00​