Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

27 october 2020

 • Webbinarium: EUs krisprogram – adekvat åtgärd mot krisen?

  Den 20 oktober (2020) diskuteras olika ekonomiska och politiska konsekvenser för bl a EU-samarbetet och för demokratin på nationell nivå av det omfattande återhämtningsprogrammet som EU har fattat beslutat om.

  I diskussionen som börjar kl 16.00 och kan följas på Arenas facebooksida, deltar Karolina Ekholm, Lars Anell och John Hassler. Eva Nisser är moderator.

  Välkommen att följa seminariet.

  Arrangemang är ett samarbete mellan ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.

 • The hidden agenda behind the EU recovory fund

  Lars Anell analyserar EUs återhämtningsfond vilken EU fattade beslut om i slutet av juli 2020. Uppsatsen kan laddas ned från vår hemsida och är skriven på engelska.

 • EUs återhämtningsfond – videoinspelning

  Videoinspelningen från vårt zoomseminarium den 15 juli (2020) finns nu tillgänglig på YouTube och Google Drive. .

 • EUs återhämtningsfond – Zoomseminarium

  Inbjudan till Zoomseminarium onsdagen 15/7 kl 16-17.30 om EUs återhämtningsfond.

  Diskussionen inleds av Daniel Tarschys, Lars Anell, Leif Pagrotsky och Susanne Ackum. Moderator är Eva Nisser.

  Välkommen med anmälan.

 • Debatt om EUs krispaket

  I debatten om EU-kommissionens stora krispaket om hela 750 miljarder euro som skall lånas upp, har Lars Anell i SvD påpekat de problem som följer med förslaget och fått mothugg från chefen för EU-kommissionen i Sverige. Anell avslutar sitt genmäle till EU-kommissionens inlägg med orden: ”De beslut medlemsstaterna nu förväntas fatta för att genomföra kommissionens förslag skapar ett bastant prejudikat som den erkänt aktivistiska EU-domstolen kan utnyttja. Den har tidigare grundat ställningstaganden på allmänna uttalanden och det finns möjligheter för medlemsstaterna att fatta enhälliga beslut även om det saknas uttryckligt stöd i fördraget.”

  Länkar till debattinläggen finns nedan tillsammans med Leif Pagrotskys debattinlägg i denna fråga från slutet av maj 2020.

 • Remissvar

  Forum för EU-debatt har givits möjlighet att ge ett remissvar angående den offentliga utredningen om EUs bankunion och ett eventuellt svenskt deltagande i denna – Sverige och bankunionen (SOU 2019:52).

  Forum för EU-debatt anser att nackdelarna med ett svenskt deltagande i EU:s bankunion klart överväger fördelarna. Vi rekommenderar därför att Sverige säger nej till ett medlemskap.

 • EUs politik i en turbulent omvärld

  Den nyvalda EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande politiskt program för sin femåriga mandatperiod. Kommissionen kommer söka stöd i parlament och ministerråd för sina förslag beträffande bl a klimat-, migrations- och demokratifrågor, utrikes- och försvarspolitik samt eurosamarbete. Samtidigt har den politiska turbulensen kring ett flertal frågor ökat inom ett antal av EUs medlemsländer liksom mellan de stora länderna i världen. Lägg därtill att Storbritannien kan vara på väg ut ur EU – Brexit. Hur kommer det framtida samarbetet inom EU att se ut och hur kommer det påverkas av den ökande politiska turbulensen?

  Kring denna problematik samtalar Annika Ström Melin och Leif Pagrotsky. Samtalet modereras av Michael Sohlman.

  Tid och plats: måndagen den 28 oktober, 2019, 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm.

  Välkomna!

 • EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt – videoinspelning

  Inspelningen från seminariet den 14, 2019, mars finns tillgänglig på Youtube.

 • EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt

  Två politikområden som sticker ut och som kanske är av fundamentalt intresse för Sverige inför parlamentsvalet till EU är den s k Sociala Pelaren och EU-kommissionens förslag om beskattningsrätt för EU. Sociala Pelaren syftar till att harmonisera delar av social- och arbetsmarknadspolitiken inom EU. Beträffande skattepolitiken föreligger förslag om att övergå från nuvarande vetorätt för medlemsländerna till majoritetsbeslut.

  I panelen ingår Sara Skyttedal (KD) och Evin Incir (S), båda kandidater till Europaparlamentet, Monika Arvidsson, LO, samt Nils Karlsson, Ratio. Sara Skyttedal har med kort varsel tackat ja till att ersätta tidigare vidtalade Tomas Tobé som tvingats lämna återbud.

  Välkomna torsdagen 14 mars, 2019, till en diskussion kring dessa frågor i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm, kl 18.00.

 • Sverige, euron och bankunionen – videoinspelningen

  Inspelningen från seminariet den 6 november 2018 finns tillgänglig på Youtube.