Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

16 july 2020

 • Stormaktspolitik och den europeiska liberalismens dilemma – se videon

  Videon – klicka här

  Asle Toje som inlede seminariet är forskningschef vid Norska Nobelinstituttet i Oslo, statsvetare och författare. Toje har i sina senaste böcker diskuterat och analyserat integrationen och den demokratiska utvecklingen i Europa. En tes han drivit är att de politiska och ekonomiska eliterna har tappat den folkliga förankringen samt att multikulturalismen och EU-projektet generellt sett har misslyckats. I böckerna Rödt, hvitt og blått. Om demokratiet i Europa och Jernburet. Liberalismens krise utvecklar Toje sina ståndpunkter.

  De två böckerna har recenserats av Merete Mazzarella som understreckare i SvD och länkar till dessa recensioner finns här och här

  Joakim Palme är sociolog och statsvetare och verksam som professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

  Birgitta Swedenborg nationalekonom och tidigare verksam vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Stockholm.

  Moderator var Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman.