Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

5 october 2022

 • Diskussion om Euron och EU

  Under 2017 har ett antal förslag presenterats beträffande EUs framtid. I dessa förslag är utvecklingen av den monetära unionen och euron centrala komponenter. Under våren publicerade EU-kommissionen en rapport med titeln En fördjupad ekonomisk och monetär union där utvecklingen mot en finanspolitisk union utförligt presenterades. Under hösten har såväl Frankrikes president Macron som EU-kommissionens ordförande Junker kommit med förslag som också pekar mot ett allt tätare finanspolitiskt samarbete mellan medlemsländerna i den monetära unionen. Trots att Sverige inte är medlem i eurozonen kommer utvecklingen och regelförändringar för länderna i valutaunionen att påverkar vårt handlingsutrymme och kanske än mer nu sedan Storbritannien är på väg att lämna unionen.

  I diskussionen deltar:

  Harry Flam, professor i nationalekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet,

  Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, tidigare riksdagsledamot (M), och

  Hans Tson Söderström, professor i nationalekonomi, tidigare VD för SNS.

  Moderator är Håkan A Bengtsson, Arena.

  Mötesplats och tidpunkt. Måndagen 30 oktober 2017, klockan 16.00 – 17.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Lokal: Sandlersalen, 1 trappa.

  Samtalet arrangeras av ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.

  Välkomna!

  Skicka gärna ett mail till info@forumeudebatt.se om du är intresserad att komma till ABF-huset den 30 oktober.