Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

5 october 2022

  • Remissvar

    Forum för EU-debatt har givits möjlighet att ge ett remissvar angående den offentliga utredningen om EUs bankunion och ett eventuellt svenskt deltagande i denna – Sverige och bankunionen (SOU 2019:52).

    Vårt svar har utarbetats av Stefan de Vylder och kan läsas här.