Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

16 august 2022

  • The hidden agenda behind the EU recovory fund

    Lars Anell analyserar EUs återhämtningsfond. Ladda ned dokumentet här