Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

5 october 2022

 • Webbinarium: EUs krisprogram – adekvat åtgärd mot krisen?

  Coronaepidemin har skördat ett stort antal dödsfall i världen och för 24 europeiska länder redovisar Eurostat en överdödlighet på 160 000 individer för perioden mars-maj 2020. Pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser är svåröverblickbara. Under andra kvartalet 2020 minskade EU-ländernas samlade BNP med 11,4 procent enligt uppgifter från Eurostat . Tappet är ojämförligt det största och mest internationellt synkroniserade fall i våra inkomster som uppmätts så länge vi haft nationalräkenskaper. Covid-19 och dess följder har resulterat i en kris som saknar motstycke i EUs historia.

  Vid Ekonomiska rådets möte 17-21 juli 2020 beslöts om långtidsbudgeten och en extraordinär återhämtningsinsats (Next Generation EU) där högst 750 miljarder euro lånas upp av EU. Av de lånade medlen skall 360 miljarder kunna lånas ut till medlemsländerna och resterande 390 miljarder betalas ut som bidrag. De 750 miljarderna euro motsvarar drygt 4 procent av EUs sammanräknade BNP. Planen är tänkt att genomföras utöver de redan omfattande nationella penning- och finanspolitiska stödåtgärderna, tidigare åtgärder på EU-nivå, samt ECBs kraftfulla penningpolitiska lättnader.

  Implimenteringen av återhämtningsprogrammet kommer att medföra omfattande ekonomiska och politiska konsekvenser för bl a EU-samarbetet och för demokratin på nationell nivå. Likväl har debatten och genomlysningen av denna plan varit begränsad. För att stimulera diskussionen anordnas detta webbseminarium med tre inledare med olika syn på EUs återhämtningsprogram.


  I panelen vid webbinariet deltar:

  Karolina Ekholm, Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

  Lars Anell, f d ambassadör vid EU

  John Hassler, Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

  Seminariet kommer modereras av Eva Nisser, styrelseledamot i Forumet

   

  Diskussionen kan följas på Arenas facebooksida den 20 oktober 2020 med start kl 16.00 och pågår till 17.30 – Länk

  Diskussionen kan också ses i efterhand från den 21 oktober 2020 – Länk

   

  Välkommen att följa seminariet

   

  Ett arrangemang i samarbete mellan ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt.

   

  Artiklar i urval om EUs återhämtningsfond (vissa kan ligga bakom betalvägg)

  Ekonomiska rådets beslut, Bryssel 21 juli 2020

  Karolina Ekholm
  Till försvar för de “sparsamma” fyra, Ekonomistas 14 juli 2020

  John Hassler m fl
  Sverige och Danmark väljer fel strategi i EU, SvD 14 juli 2020

  Lars Anell
  Det handlar inte om återhämtning, Dagens Arena 16 juli 2020
  Uppdrag: rädda euron, Dagens Arena 9 juni 2020

  Lars Anell, Lotta Fogde och Leif Pagrotsky
  EU:s coronastöd en dimridå – för att rädda euron, Expressen 8 juli 2020

  Rune Andersson, Carl Bennet, P-O Eriksson och Nils Lundgren
  Pengarullningen är ett hot mot EU:s framtid, DN 7 juli 2020

  Harry Flam
  Är återhämtningsplanen början på överstatlig finanspolitik i EU?, SIEPS oktober 2020

  Lars Anell
  The hidden agenda behind the EU recovery fund, manuskript juli 2020