Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

6 december 2021

 • EUs politik i en turbulent omvärld

  Den nyvalda EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande politiskt program för sin femåriga mandatperiod. Kommissionen kommer söka stöd i parlament och ministerråd för sina förslag beträffande bl a klimat-, migrations- och demokratifrågor, utrikes- och försvarspolitik samt eurosamarbete. Samtidigt har den politiska turbulensen kring ett flertal frågor ökat inom ett antal av EUs medlemsländer liksom mellan de stora länderna i världen. Lägg därtill att Storbritannien kan vara på väg ut ur EU – Brexit. Hur kommer det framtida samarbetet inom EU att se ut och hur kommer det påverkas av den ökande politiska turbulensen?

  Kring denna problematik samtalar Annika Ström Melin och Leif Pagrotsky. Samtalet modereras av Michael Sohlman.

  Tid och plats: måndagen den 28 oktober, 2019, 18.00, ABF Sveavägen 41, Stockholm.

  Välkomna!

 • EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt – videoinspelning

  Inspelningen från seminariet den 14, 2019, mars finns tillgänglig på Youtube.

 • EUs Sociala Pelare och beskattningsrätt

  Två politikområden som sticker ut och som kanske är av fundamentalt intresse för Sverige inför parlamentsvalet till EU är den s k Sociala Pelaren och EU-kommissionens förslag om beskattningsrätt för EU. Sociala Pelaren syftar till att harmonisera delar av social- och arbetsmarknadspolitiken inom EU. Beträffande skattepolitiken föreligger förslag om att övergå från nuvarande vetorätt för medlemsländerna till majoritetsbeslut.

  I panelen ingår Sara Skyttedal (KD) och Evin Incir (S), båda kandidater till Europaparlamentet, Monika Arvidsson, LO, samt Nils Karlsson, Ratio. Sara Skyttedal har med kort varsel tackat ja till att ersätta tidigare vidtalade Tomas Tobé som tvingats lämna återbud.

  Välkomna torsdagen 14 mars, 2019, till en diskussion kring dessa frågor i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm, kl 18.00.

 • Sverige, euron och bankunionen – videoinspelningen

  Inspelningen från seminariet den 6 november 2018 finns tillgänglig på Youtube.

 • Sverige, euron och bankunionen

  Stefan de Vylder presenterar sin rapport, tisdagen den 6 november 2018, som analyserar hur den europeiska monetära unionen kan utvecklas och hur detta kan påverka länder som i likhet med Sverige står utanför valutaunionen.

  Rapporten diskuteras av en panel med deltagande av Max Andersson (EU-parlamentariker, MP), Tina Acketoft (riksdagsledamot L) och Annika Winsth (chefekonom Nordea). Anne-Marie Pålsson (Forum för EU-debatt) är moderator.

  Tid och plats: Tisdagen den 6 november, kL 16-17:30; Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm.

  Seminariet är ett samarrangemang med De Gröna – Europeiska fria alliansen

  Mingel efter seminariets slut. Välkomna!

 • Sverige och EUs framtid

  Under senaste året har ett antal förslag om EUs framtida vägval presenterats. EU-kommissionen har kommit med förslag om en utvecklad finanspolitisk union. För närvarande pågår förhandlingar mellan president Macron och förbundskansler ​Merkel​ om EUs framtida inriktning där meningsskiljaktigheter föreligger.

  För att få en diskussion om Sveriges hållning visavi EUs framtida utveckling har vi bjudit in gruppledarna i EU-nämnden för Socialdemokraterna resp Moderaterna: riksdagsledamöterna Marie Granlund (s) och Karin Enström (m). Granlund och Enström kommer att presentera och diskutera resp partis ståndpunkter beträffande det framtida EUs utformning och hur Sverige bör förhålla sig till dessa planer och förändringar.

  Välkomna! ABF Sveavägen 41, Stockholm, tisdagen 8 maj 18:00​

 • Videoninspelning – Bankunionens framtid och Sverige

  Videon från Seminariet den 21 mars 2018 finns nu tillgänglig.

  I diskussionen deltog Hans Lindblad (Riksgäldsdirektör), Pehr Wissén (Swedish House of Finance, Handelshögskolan) och Jörgen Appelgren (tidigare chefekonom Nordea). Moderator var Eva Nisser.

  Seminariet arrangerades i samarbete med ABF och Arena Idé.

 • Bankunionens framtid och Sverige

  Seminarium ABF-huset, Stockholm, onsdagen 21 mars, klockan 16.00-17.30.

  I diskussionen deltar Hans Lindblad, Pehr Wissén och Jörgen Appelgren.

  Länkar till fördjupningsmaterial beträffande bankunionen finns på nästa sida.

  Seminarium i samarbete med ABF och Arena Idé.

 • Politisera EU – begränsa juristmakten!

  Detta är rubriken på Dieter Grimms föredrag den fredagen 24 november, kl 14.00 i ABF-huset Stockholm.

  Professor Grimm, en av Tysklands främsta konstitutionella experter, i samtal med Carl Tham om Europas framtid.

  Seminarium i samarbete med ABF, samtalet hålls på engelska. Välkommen!

 • Diskussion om Euron och EU

  Under våren och hösten 2017 har ett antal propåer om en ökad ekonomisk integration och fördjupning av den monetära unionen framförts. Frågor kring euron och EU samt Sveriges position och ställningstagande i den utveckling som ligger framför oss inom EU kommer att diskuteras på seminariet måndagen den 30 oktober, klockan 16.00 – 17.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Lokal: Sandlersalen, 1 trappa.