Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

6 april 2020

 • 20 år sedan EU-folkomröstningen

  Videofilmer från seminariet den 14 november anordnat av Europeans United for Democracy, Max Andersson och Forum för EU-debatt är nu tillgängligt.

  Talare på seminariet var bl a Lotta Gröning, Anne-Marie Pålsson, Henrik Dahlsson, Kjell Dahle, Ingela Mårtensson, Nils Lundgren, Drude Dahlerup, Max Andersson, och Jens Holm.

 • Ekonomisk stagnation och politisk oro i Europa

  Filmer från vårt seminarium kring problemen med den ekonomiska stagnationen och politiska oron i Europa samt hur dessa utmaningarna skall mötas, den 23 oktober på Kungliga Myntkabinettet finns nu tillgängliga.

  Talare och kommentatorer var Pieter Cleppe, Philippe Legrain, Anna Dahlberg, Jesper Bengtsson, Leif Pagrotsky, Johanna Lybeck-Lilja, Harry Flam och Lars Anell. Moderator var Michael Sohlman och seminariet hölls på engelska.

 • Eurokrisen och Portugal

  EUD och Forum för EU-debatt inbjuder till ett seminarium den 21 oktober kl 18.00-19.30 i Stockolm, Klara konferens, Vattugatan 6.

  Stefan de Vylder o Jack Sofier presenterar boken “Portugal Pós-Troika? – Economic democracy? In Europe?” i vilken Portugal och eurokrisen analyseras. Presentationerna följs av allmän diskussion.

 • Analys av den ekonomiska krisen i Portugal

  Stefan de Vylder medverkar i en bok om krisen i Portugal med ett kapitel som diskuterar EMU:s många konstruktionsfel, och varför den s.k. Troikans – EU-kommissionen, IMF och den europeiska centralbanken ECB – hantering av euro-krisen har medfört en ekonomisk, mänsklig och politisk katastrof i de krisdrabbade länderna.

 • Vad har de i EU att göra? De politiska partierna och EU-valet

  Sigfrid Leijonhufvud presenterade sin nya rapport “Vad har de i EU att göra? Partierna inför valet till Europaparlamentet”, nr 8 i vår rapportserie, på ett seminarium den 12 maj.

  Rapport diskuterades och kommenterades av Karin Svanborg-Sjöwall och Christian Andersson.

  Rapporten kan läsas och laddas ned som pdf-fil. Videon från seminariet är tillgänglig på YouTube.

 • Ny rapport av och seminarium med Lars Anell – se videon

  “Democracy in Europe – An essay on the real democratic problem in the European Union” är titeln på den rapport, nummer 7 i vår serie av rapporter, som presenterades på ett seminarium den 5 maj i Stockholm.

  Anells rapport diskuterades och kommenterades av Fredrik Sejersted och Sverker Gustavsson.

  Det finns även möjlighet att ladda ned rapporten och att se den inspelade videon från seminariet.

 • Diskussion om EUs olösta problem

  Johnny Åkerholm inledde en diskussion under rubriken “EUs olösta problem” på Forum för EU-debatts seminarium den 14 april 2014. I panelsamtalet med Åkerholm deltog Erik Åsbrink och Hans Tson Söderström.

  Videon från seminariet går att se på hemsidan. Det finns även en artikel att ladda ned som Åkerholm publicerat i en bok utgiven av tanksmedjan Lokus i Finland.

 • Anne-Marie Pålssons analys av EU-nämnden

  Forum för EU-debatts sjätte rapport har presenterats på ett seminarium. Rapporten har skrivits av Anne-Marie Pålsson och inbjudna att diskutera rapporten var Ann-Cathrine Jungar, Sten Heckscher och Göran Lennmarker.

  Rapporten kan laddas ned och även filmen från seminariet finns tillgänglig för visning.

 • Unionens demokratiska underskott – se filmen från seminariet

  Sverker Gustavsson konstaterar, i forumets rapport nr 5 som presenterades på ett seminarium den 19 februari, att som demokrati betraktad lämnar unionen mycket övrigt att önska. Det gäller oavsett om vi tolkar den som en styrelse av, genom eller för folket. Vare sig vi talar om räckvidd, deltagande eller resultat är inslaget av folkstyre begränsat.

  Se filmen från seminariet och rapporten kan också laddas ner.

 • EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin

  Lars Anell konstaterar i sin rapport, som presenterades på forumets seminarium den 11 november 2013, att EU:s budget strider mot vedertagna principer för rationell resursanvändning och anser att det är fullständigt oacceptabelt att över 80 procent av budgeten går på tvärs mot Lissabonstrategins uttalade ambition att bidra till att öka den kunskapsbaserade ekonomiska konkurrenskraften för EU-länderna. – se filmen och ladda ned rapporten från seminariet.