Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

22 october 2021

 • Samtal om EMU:s och eurons framtid

  Se videofilmen från vårt seminarium den 23 januari.

 • Samtal om EMU:s och eurons framtid

  Diskussionen om EU:s framtid i ljuset av Brexit, flyktingvågen och den fortsatta spänningen inom euro-zonen intensifieras successivt. Den 23 januari, klockan 16.00 anordnar ABF, Arena Idé och Forum för EU-debatt ett samtal om EU:s framtid i ABF-huset i Stockholm.

  Annika Winsth, chefsekonom, Nordea; Gunnar Lund, f d biträdande finansminister, ambassadör i Washington och vid EU; Louise Andrén-Meiton, SvD:s näringslivsredaktion; Stefan de Vylder, docent, nationalekonom och författare kommer att inleda.

  Moderator är Michael Sohlman, ordförande Forum för EU-debatt.

  Välkomna!

 • Remissvar till statlig utredning

  Forum för EU-debatt har skickat in en remiss på betänkandet från Utredningen om delaktighet i EU.

 • EU viewed from London and Berlin

  Från vårt seminarium den 11 februari där EU-krisen diskuterades och analyserades utifrån ett engelskt och tyskt politiskt perspektiv av Maria Borelius, Michael Wohlgemuth och Carl Tham. Tiigänglig är även Michael Wohlgemuths Power Point presentation.

  Det finns även en länk till radioprogrammet Radiokorrespondenterna söndagen 14 januari där Maria Borelius medverkade och diskuterade frågan om Brexit tillsammans med Sveriges ambassadör i Storbritannien Nicola Clase.

 • EU, Cameron och Sverige

  SVT Forum inspelning av seminariet går att se via SVT Forums hemsida.

  Trots EUs rådande krisläge beträffande t ex flyktingfrågan, eurosamarbetet, kommande engelsk omröstning om medlemskap och rådande åtstramning av offentliga finanser framförs i Bryssel förslag om ökat centralt styre och minskad makt för de nationella parlamenten.

  Denna problematik diskuteras på vårt seminarium den 28 januari av statssekreterare Karolina Ekholm (s), riksdagsledamoten Ulrika Karlsson (m) och f d EU-ambassadören Lars Anell.

 • Stormaktspolitik och den europeiska liberalismens dilemma – se videon

  Kring frågor om demokrati, integration och EU-projektets framtid anordnade Forum för EU-debatt ett seminarium den 5 maj i ABF-huset, Stockholm.

  Asle Toje forskningschef vid Norska Nobelinstituttet i Oslo, inlede. Professor Joakim Palme och nationalekonomen Birgitta Swedenborg kommenterade.

 • Sverige, EU och demokratin – se videon från seminariet

  Kring demokratifrågorna anordnade Forum för EU-debatt i samarbete med ABF Stockholm, ett seminarium den 8 april kl 16.00 i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm.

  Lars Anell och Sverker Gustavsson inlede och justitieminister Morgan Johansson och konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén kommenterade.

 • Sverige och EUs bankunion

  Videon från vårt seminarium om europeiska bankunionen den 10 december, Kungliga myntkabinettet, Stockholm, finns nu tillgänglig på YouTube.

  Bankunionens konstruktion och syfte, för- och nackdelar samt huruvida Sverige skall ingå eller inte i denna union analyserades och diskuterades på seminariet av tidigare statssekreterare Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare Ulf Holm, vd för Bankföreningen Tomas Östros och LOs chefsekonom Ola Pettersson. Moderator var Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman.

 • Flexibel integration – EMU och bankunionen

  I en intressant uppsats diskuteras, med den europeiska skuldkrisen som utgångspunkt, ekonomiska för- och nackdelar med en integrationsprocess som drivs framåt av centrala direktiv från EU. Dessa direktiv är ägnade att harmonisera lagstiftningen inom ett område i alla medlemsländer. Ett alternativ är en process som drivs av institutionell eller flexibel konkurrens mellan medlemsländer.

 • 20 år sedan EU-folkomröstningen

  Videofilmer från seminariet den 14 november anordnat av Europeans United for Democracy, Max Andersson och Forum för EU-debatt är nu tillgängligt.

  Talare på seminariet var bl a Lotta Gröning, Anne-Marie Pålsson, Henrik Dahlsson, Kjell Dahle, Ingela Mårtensson, Nils Lundgren, Drude Dahlerup, Max Andersson, och Jens Holm.