Forum för EU-debatt

Hemsida för tankesmedja kring EU-frågor

12 december 2019

 • 10-årsjubileum – Svenska folkets nej till euron

  Den 14 september 2013 var årsdagen för EMU-omröstningen. På 10-årsdagen av svenska folkets nej till euron, anordnades ett seminarium i Stockholm, initierat av Eva Nisser, med ett tiotal talare som deltagit och varit ledande i olika politiska konstellationer som arbetade för ett nej i omröstningen. Länkar till talen, som finns tillgängliga på YouTube hittar du här.

 • Flexibel integration – seminarium med Nils Lundgren

  Nils Lundgren pekar på i sin rapport, som presenterades i ABF-huset i Stockholm 2 september 2013, att den nuvarande inriktningen av EU-integrationen har nått vägs ände. När antalet medlemsländer nu nalkas trettio, har den politiska, ekonomiska och kulturella heterogeniteten blivit för stor. Se filmen från seminariet och ladda ner rapporten.

 • Eurokrisen och Finanspakten

  Nationalekonomen Stefan de Vylder är starkt kritisk mot Finanspakten och mot hanteringen av eurokrisen i stort. De Vylder finner det djupt oroande att EU försöker genomdriva en politik som riskerar att både förvärra den ekonomiska krisen och öka det demokratiska underskottet i EU. Se filmen från presentationen av rapporten och diskussionen med Gustav Blix, Leif Pagrotsky och Mats Persson. Det går också att ladda ned rapporten från seminariet som ägde rum den 20 maj 2013.

 • Varannan svensk vet inte att Sverige ingår i Finanspakten

  EU:s nya finanspakt kan förändra Sveriges ekonomiska framtid. Ändå känner varannan svensk inte till att Sverige nu ingår i finanspakten. Det visar den opinionsundersökning som Forum för EU-debatt låtit Demoskop utföra. Samtidigt som finanspakten innebär en hårdare samordning av EU-ländernas budgetpolitik visar undersökningen att 73 procent av svenskarna inte vill ha en sådan samordning. Svenskarna har däremot inte vänt EU-debatten helt ryggen. Siffrorna i undersökningen vittnar om att väljarna har lika bestämda åsikter när det gäller EU-frågor som när det gäller svensk politik.

 • Susidiaritetsprincipen – film från presentation och debatt

  Rapporten som ligger till grund för Anne-Marie Pålssons seminarium om subsidiaritetsprincipen den 23 april 2013 kan laddas ned och det finns även möjlighet att se filmupptagningen från samma seminarium.

 • Subsidiaritetsprincipen – attitydundersökning

  I samband med Anne-Marie Pålsson presenterade sin rapport Subsidiaritet – ett tomt löfte på Forum för EU-debatts seminarium den 23 april 2013 i Stockholm redogjordes också för resultat från en attitydundersökning med anknytning till seminariets ämnesområde.

 • Per Gahrton ersätter Peter Eriksson

  Vid morgondagens seminarium (23 april 2013) där Anne-Marie Pålsson presenterar sin rapport om subsidiaritetsprincipen, är Peter Eriksson, MP, annonserad att diskutera rapporten. Peter Eriksson har emellertid fått förhinder och ersättas med Per Gahrton.

 • EU:s subsidiaritetsprincip – ett tomt löfte

  Anne-Marie Pålsson presenterar sin rapport med denna titel på ett seminarium tisdagen den 23 april 2013, kl. 14.00 – 16.00 på Klara konferens, Vattugatan 6 i Stockholm.

 • Attityder till EU – Demoskopundersökning

  Forum för EU-debatt har låtit Demoskop genomföra en intervjuundersökning om svenskarnas attityder till EU. Bl a ställdes frågor om intervjupersonerna såg någon skillnad mellan alliansregeringen och Socialdemokraternas politik visavi EU samt huruvida man ansåg sina politiska företrädare vara kunniga i EU-frågor.

 • Rundabordssamtal – se filmen från samtalet 16 april

  Forum för EU-debatt startade sin utåtriktade verksamhet med ett rundabordssamtal i Stockholm den 16 april 2013. Samtalet handlade om nuläget och utsikterna för EU med deltagande av Assar Lindbeck, Sven Hagströmer, PJ Anders Linder, Annika Ström Melin, Lotta Gröning, Örjan Berner och Sverker Gustafsson.Samtalsledare var Michael Solman.